Tạm giữ hình sự người cha mua ma túy cho con trai sử dụng

Tạm giữ hình sự người cha mua ma túy cho con trai sử dụng

Cha mua ma túy cho con trai sử dụng

Cha mua ma túy cho con trai sử dụng

Mua ma túy cho con trai sử dụng, cha già 64 tuổi bị tạm giữ

Mua ma túy cho con trai sử dụng, cha già 64 tuổi bị tạm giữ

Trà Vinh: Cha già bị tạm giữ vì mua ma túy cho con trai sử dụng

Trà Vinh: Cha già bị tạm giữ vì mua ma túy cho con trai sử dụng

Bắt quả tang cha ruột mua ma túy cho con trai sử dụng

Bắt quả tang cha ruột mua ma túy cho con trai sử dụng

Tạm giữ hình sự người đàn ông mua ma túy cho con trai sử dụng

Tạm giữ hình sự người đàn ông mua ma túy cho con trai sử dụng

Cha mua ma túy cho con trai sử dụng

Cha bị tạm giữ hình sự khi mua ma túy cho con trai