'Tổ đoàn kết' - điểm tựa của ngư dân trên biển

'Tổ đoàn kết' - điểm tựa của ngư dân trên biển

Để hạn chế những rủi ro giữa mênh mông biển cả, hàng vạn ngư dân ở Quảng Bình đã thành lập được hàng trăm...