Quảng Ngãi: Xe thu gom rác của chàng thanh niên Phó Bí thư Đoàn

Quảng Ngãi: Xe thu gom rác của chàng thanh niên Phó Bí thư Đoàn

Hiệu quả từ 'Mô hình xe thu gom rác của Đoàn Thanh niên'

Hiệu quả từ 'Mô hình xe thu gom rác của Đoàn Thanh niên'

Rủ nhau đi tắm biển, 2 học sinh tiểu học bị sóng biển cuốn trôi

Rủ nhau đi tắm biển, 2 học sinh tiểu học bị sóng biển cuốn trôi

8 học sinh Quảng Ngãi rủ nhau đi tắm biển, 2 em chết đuối thương tâm

8 học sinh Quảng Ngãi rủ nhau đi tắm biển, 2 em chết đuối thương tâm

Tắm biển sau giờ học, 2 học sinh lớp 5 bị sóng cuốn

Tắm biển sau giờ học, 2 học sinh lớp 5 bị sóng cuốn

Rủ nhau đi tắm biển 2 học sinh tử vong

Rủ nhau đi tắm biển 2 học sinh tử vong

2 học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm

2 học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm

Nhân rộng mô hình tổ tự quản bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Nhân rộng mô hình tổ tự quản bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Anh em rủ nhau tắm biển, một người bị sóng cuốn mất tích

Anh em rủ nhau tắm biển, một người bị sóng cuốn mất tích