Trưởng phòng Sở Nội tỉnh Thanh Hóa bị bắt trên chiếu bạc

Trưởng phòng Sở Nội tỉnh Thanh Hóa bị bắt trên chiếu bạc

Thanh Hóa: Đình chỉ công tác 3 cán bộ xã đánh bạc

Thanh Hóa: Đình chỉ công tác 3 cán bộ xã đánh bạc

Tạm đình chỉ 3 cán bộ xã tham gia sát phạt trên chiếu bạc

Tạm đình chỉ 3 cán bộ xã tham gia sát phạt trên chiếu bạc

Đình chỉ công tác 3 cán bộ xã tham gia đánh bạc bị công an bắt quả tang

Đình chỉ công tác 3 cán bộ xã tham gia đánh bạc bị công an bắt quả tang

Công an bắt quả tang 3 cán bộ xã đánh bài ăn tiền

Công an bắt quả tang 3 cán bộ xã đánh bài ăn tiền

Cán bộ xã tham gia sát phạt trên chiếu bạc

Cán bộ xã tham gia sát phạt trên chiếu bạc

Đình chỉ công tác 3 cán bộ xã ở Thanh Hóa tham gia chiếu bạc