Đảng ủy Công an Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng ủy Công an Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cục Công tác đảng và công tác chính trị tập huấn phòng cháy, chữa cháy

Cục Công tác đảng và công tác chính trị tập huấn phòng cháy, chữa cháy

Hơn 600 cán bộ, diễn viên tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X-khu vực II

Họp báo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X năm 2018

Họp báo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X năm 2018

Giao lưu thể thao, VHVN giữa Cục Công tác Chính trị và Công an TP. Hà Nội

Giao lưu thể thao, VHVN giữa Cục Công tác Chính trị và Công an TP. Hà Nội

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10 năm 2018

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10 năm 2018

Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10

Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10