Tiếp tục để lại dấu ấn tích cực trong công tác cán bộ của lực lượng Công an

Tiếp tục để lại dấu ấn tích cực trong công tác cán bộ của lực lượng Công an

Hội thảo Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND

Hội thảo Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND

Nắm chắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 8

Nắm chắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 8

Cục Công tác đảng và công tác chính trị tập huấn phòng cháy, chữa cháy

Cục Công tác đảng và công tác chính trị tập huấn phòng cháy, chữa cháy

Hơn 600 cán bộ, diễn viên tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X-khu vực II

Họp báo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X năm 2018

Họp báo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X năm 2018

Nigeria giải cứu 1.000 con tin bị Boko Haram bắt giữ

Nigeria giải cứu 1.000 con tin bị Boko Haram bắt giữ

Giao lưu thể thao, VHVN giữa Cục Công tác Chính trị và Công an TP. Hà Nội

Giao lưu thể thao, VHVN giữa Cục Công tác Chính trị và Công an TP. Hà Nội

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10 năm 2018

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10 năm 2018

Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10

Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10