Đà Nẵng: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cử tri và người dân bức xúc

Đà Nẵng: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cử tri và người dân bức xúc

Người dân Đà Nẵng bức xúc vì ô nhiễm bủa vây

Đừng để bức xúc của người dân kéo dài

Đừng để bức xúc của người dân kéo dài

Đừng để bức xúc của người dân kéo dài

Đừng để bức xúc của người dân kéo dài

Đà Nẵng: 'Nóng' ô nhiễm môi trường tại KCN và bãi rác Khánh Sơn

Đà Nẵng: 'Nóng' ô nhiễm môi trường tại KCN và bãi rác Khánh Sơn

Cử tri Đà Nẵng chất vẫn HĐND về ô nhiễm môi trường

Cử tri Đà Nẵng chất vẫn HĐND về ô nhiễm môi trường

Đà Nẵng: 'Nóng' vì ô nhiễm môi trường

Đà Nẵng: 'Nóng' vì ô nhiễm môi trường