HS tiểu học rơi từ tầng 2: Phòng Giáo dục nói gì?

HS tiểu học rơi từ tầng 2: Phòng Giáo dục nói gì?

Học sinh Đà Nẵng ngã từ tầng 2 xuống đất đã qua cơn nguy kịch

Học sinh Đà Nẵng ngã từ tầng 2 xuống đất đã qua cơn nguy kịch

Học sinh lớp 1 ngã từ tầng 2 xuống đất khi đang chơi tại trường

Học sinh lớp 1 ngã từ tầng 2 xuống đất khi đang chơi tại trường

Rơi từ tầng 2 trường học xuống đất, bé trai lớp 1 bị chấn thương sọ não

Rơi từ tầng 2 trường học xuống đất, bé trai lớp 1 bị chấn thương sọ não

Chơi tại trường, học sinh tiểu học ngã từ tầng 2 xuống đất

Chơi tại trường, học sinh tiểu học ngã từ tầng 2 xuống đất

Học sinh lớp 1 rơi từ tầng 2 trường học xuống đất

Học sinh lớp 1 rơi từ tầng 2 trường học xuống đất

Rơi từ tầng 2 xuống đất, 1 học sinh tiểu học nguy kịch

Rơi từ tầng 2 xuống đất, 1 học sinh tiểu học nguy kịch

Học sinh lớp 1 rơi từ tầng hai xuống đất khi đang chơi tại trường

Học sinh lớp 1 rơi từ tầng hai xuống đất khi đang chơi tại trường

Rơi từ tầng 2 xuống đất, 1 học sinh tiểu học nguy kịch

Rơi từ tầng 2 xuống đất, 1 học sinh tiểu học nguy kịch

Học sinh lớp 1 bị lún hộp sọ sau khi rơi từ tầng 2

Học sinh lớp 1 bị lún hộp sọ sau khi rơi từ tầng 2

Đà Nẵng: Học sinh rơi từ tầng 2 khi đùa chơi

Đà Nẵng: Học sinh rơi từ tầng 2 khi đùa chơi

Đà Nẵng: Rơi từ tầng 2 của trường xuống đất, học sinh lớp 1 nguy kịch

Nóng: Ngã từ tầng 2 trường tiểu học xuống đất, bé trai lớp 1 nguy kịch

Nóng: Ngã từ tầng 2 trường tiểu học xuống đất, bé trai lớp 1 nguy kịch