Cá lạ nặng 10kg mắc lưới, nghi cá sủ vàng

Cá lạ nặng 10kg mắc lưới, nghi cá sủ vàng

Ngư dân Quảng Nam câu được cá lạ nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Quảng Nam câu được cá lạ nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Hai ngư dân Quảng Nam câu được cá lạ nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Hai ngư dân Quảng Nam câu được cá lạ nghi là cá sủ vàng quý hiếm

Bản tin 20H: Máy bay Nga hạ cánh khẩn sau khi làm rơi 3 tấn vàng

Bản tin 20H: Máy bay Nga hạ cánh khẩn sau khi làm rơi 3 tấn vàng

Cá lạ nặng 10kg mắc lưới, nghi cá sủ vàng

Cá lạ nặng 10kg mắc lưới, nghi cá sủ vàng

Bắt được con cá nặng hơn 10 kg nghi sủ vàng quý hiếm

Bắt được con cá nặng hơn 10 kg nghi sủ vàng quý hiếm

Câu được cá lớn 10 kg nghi cá sủ vàng quý hiếm

Câu được cá lớn 10 kg nghi cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Quảng Nam bắt được cá dài 1,1m, nghi sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Quảng Nam bắt được cá dài 1,1m, nghi sủ vàng quý hiếm

Câu được cá nghi là Sủ vàng quý hiếm nặng hơn 10 kg

Câu được cá nghi là Sủ vàng quý hiếm nặng hơn 10 kg