Giả làm Cảnh sát giao thông để lấy tiền người đi đường

Giả làm Cảnh sát giao thông để lấy tiền người đi đường

Ngày 2/8, Phát chặn xe anh Phạm Đình Cả (ngụ tỉnh Bình Phước) tại tuyến đường thuộc thành phố Đồng Xoài, tự...
CSGT giả nửa đêm đeo súng 'phục' chốn vắng cưỡng đoạt tiền người dân

CSGT giả nửa đêm đeo súng 'phục' chốn vắng cưỡng đoạt tiền người dân

Đóng giả cảnh sát giao thông chặn xe cưỡng đoạt tiền của người đi đường

Đóng giả cảnh sát giao thông chặn xe cưỡng đoạt tiền của người đi đường

Giả cảnh sát giao thông chiếm đoạt tiền người đi đường

Giả cảnh sát giao thông chiếm đoạt tiền người đi đường

Bắt nam thanh niên giả CSGT để 'cướp tiền' người đi đường

Bắt nam thanh niên giả CSGT để 'cướp tiền' người đi đường

Đóng giả cảnh sát giao thông, cưỡng đoạt tiền của người đi đường

Đóng giả cảnh sát giao thông, cưỡng đoạt tiền của người đi đường

Giả CSGT để chặn xe, hù dọa rồi lấy tiền người dân

Giả CSGT để chặn xe, hù dọa rồi lấy tiền người dân

Giả CSGT chặn xe lấy tiền người đi đường

Giả CSGT chặn xe lấy tiền người đi đường