Hàng loạt nữ tiếp viên, chủ nhà hàng ở miền Tây bị bắt đóng tiền 'bảo kê'

Hàng loạt nữ tiếp viên, chủ nhà hàng ở miền Tây bị bắt đóng tiền 'bảo kê'

Hiệu quả tích cực từ Cuộc vận động lớn

Hiệu quả tích cực từ Cuộc vận động lớn

Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt nữ tiếp viên

Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt nữ tiếp viên

Băng giang hồ ép nữ tiếp viên đóng phí khi tiếp khách

Băng giang hồ ép nữ tiếp viên đóng phí khi tiếp khách

Nữ nhân viên quán nhậu bị côn đồ ép đóng phí mỗi lần tiếp khách

Nữ nhân viên quán nhậu bị côn đồ ép đóng phí mỗi lần tiếp khách

Vạch trần băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của tiếp viên nhà hàng

Vạch trần băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của tiếp viên nhà hàng

Vạch trần băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của tiếp viên nhà hàng

Vạch trần băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tiền của tiếp viên nhà hàng