Trộm gần 90 cây vàng: Đi hơn 2.000km tiêu thụ

Trộm gần 90 cây vàng: Đi hơn 2.000km tiêu thụ

Bắt kẻ đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 90 lượng

Bắt kẻ đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 90 lượng

Bắt giữ nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng

Bắt giữ nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng

Đã bắt giữ nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng ở Tây Ninh

Đã bắt giữ nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng ở Tây Ninh

Bắt nghi phạm cắt mái tôn, đột nhập trộm gần 90 lượng vàng lúc rạng sáng

Bắt nghi phạm cắt mái tôn, đột nhập trộm gần 90 lượng vàng lúc rạng sáng

Bắt giữ nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng lấy trộm gần 100 lượng vàng

Bắt giữ nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng lấy trộm gần 100 lượng vàng

Đã bắt được nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng lúc rạng sáng

Đã bắt được nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng lúc rạng sáng

Bắt được đối tượng trộm gần 100 cây vàng ở Tây Ninh

Bắt được đối tượng trộm gần 100 cây vàng ở Tây Ninh

Điều tra vụ trộm đột nhập tiệm vàng lấy khoảng 90 cây vàng

Điều tra vụ trộm đột nhập tiệm vàng lấy khoảng 90 cây vàng