Phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Thừa Thiên Huế: Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Thừa Thiên Huế: Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Bảo tồn và phát huy giá trị gắn với phát triển du lịch làng cổ Phước Tích

Bảo tồn Làng cổ Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững

Bảo tồn Làng cổ Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững

Hội Kỳ - ngôi làng biết... 'tủi thân'

Hội Kỳ - ngôi làng biết... 'tủi thân'

Nét đẹp rất Huế ở làng cổ Phước Tích

Nét đẹp rất Huế ở làng cổ Phước Tích

Huế đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật

Huế đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật

Khắc phục hậu quả lốc xoáy tại Thừa Thiên-Huế

Huế: Khắc phục hậu quả lốc xoáy khiến nhiều nhà tốc mái

Huế: Khắc phục hậu quả lốc xoáy khiến nhiều nhà tốc mái

Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả lốc xoáy

Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả lốc xoáy

Điện lực Thừa Thiên Huế khẩn trương khắc phục sự cố do lốc xoáy

Điện lực Thừa Thiên Huế khẩn trương khắc phục sự cố do lốc xoáy

Lốc xoáy làm tốc mái 35 ngôi nhà ở Thừa Thiên - Huế

Lốc xoáy làm tốc mái 35 ngôi nhà ở Thừa Thiên - Huế

Lốc xoáy quét 2 xã ở Thừa Thiên Huế, 35 ngôi nhà tốc mái

Lốc xoáy quét 2 xã ở Thừa Thiên Huế, 35 ngôi nhà tốc mái