Một 'đại gia' bị kẻ gian lấy trộm hơn 5,7 tỷ đồng

Một 'đại gia' bị kẻ gian lấy trộm hơn 5,7 tỷ đồng

Đại gia Sài Gòn trình báo bị kẻ gian trộm tài sản 5,7 tỷ đồng

Đại gia Sài Gòn trình báo bị kẻ gian trộm tài sản 5,7 tỷ đồng

Chủ nhà ở TPHCM báo mất trộm tài sản trị giá 5,7 tỷ đồng

Chủ nhà ở TPHCM báo mất trộm tài sản trị giá 5,7 tỷ đồng

Đại gia Sài Gòn báo bị mất trộm gần 6 tỷ đồng

Đại gia Sài Gòn báo bị mất trộm gần 6 tỷ đồng

TP.HCM: 1 người báo mất 3 nhẫn kim cương và nhiều vàng, đôla

TP.HCM: 1 người báo mất 3 nhẫn kim cương và nhiều vàng, đôla

Đại gia Sài Gòn trình báo bị trộm gần 6 tỷ đồng

Đại gia Sài Gòn trình báo bị trộm gần 6 tỷ đồng

Đại gia ở TP.HCM trình báo bị trộm 5,7 tỷ đồng

Đại gia ở TP.HCM trình báo bị trộm 5,7 tỷ đồng

'Đại gia' ở Sài Gòn báo mất trộm 30 lượng vàng, 3 nhẫn kim cương

'Đại gia' ở Sài Gòn báo mất trộm 30 lượng vàng, 3 nhẫn kim cương

'Đại gia' TP Hồ Chí Minh trình báo mất trộm hơn 5 tỷ đồng

'Đại gia' TP Hồ Chí Minh trình báo mất trộm hơn 5 tỷ đồng

Đại gia Sài Gòn bị trộm đục két sắt, cuỗm mất gần 6 tỷ đồng

Đại gia Sài Gòn bị trộm đục két sắt, cuỗm mất gần 6 tỷ đồng

TP. HCM: Nhà đại gia Sài Gòn bị đột nhập, lấy mất 5,7 tỷ đồng

TP. HCM: Nhà đại gia Sài Gòn bị đột nhập, lấy mất 5,7 tỷ đồng