Bí ẩn bảo vật, di sản quốc gia: Đại hồng chung chùa Thiên Mụ

Bí ẩn bảo vật, di sản quốc gia: Đại hồng chung chùa Thiên Mụ

Lễ vật và bài văn khấn cúng tháng 'cô hồn' để gặp may mắn

Lễ vật và bài văn khấn cúng tháng 'cô hồn' để gặp may mắn

Mùa hè nếu chưa biết trốn đi đâu, hãy đến Huế

Mùa hè nếu chưa biết trốn đi đâu, hãy đến Huế

Khám phá ngôi chùa cổ đẹp nhất xứ Huế

Khám phá ngôi chùa cổ đẹp nhất xứ Huế

Du lịch 30/4: Không phải đền đài, lăng tẩm, đây mới là những nơi làm nên cốt cách của xứ Huế mộng mơ

Du lịch 30/4: Không phải đền đài, lăng tẩm, đây mới là những nơi làm nên cốt cách của xứ Huế mộng mơ

Chùa Thiên Mụ ở Cố đô Huế thời thuộc địa có gì đặc biệt?

Chùa Thiên Mụ ở Cố đô Huế thời thuộc địa có gì đặc biệt?

Tận mục dàn voi chiến hoành tráng của nhà Nguyễn

Tận mục dàn voi chiến hoành tráng của nhà Nguyễn

Tận mục dàn voi chiến hoành tráng của nhà Nguyễn

Tận mục dàn voi chiến hoành tráng của nhà Nguyễn

Gieo niềm khát vọng sống

Công phu 108 tiếng chuông Thiên Mụ

Công phu 108 tiếng chuông Thiên Mụ