BS Ngô Đức Hùng: Sữa mẹ tốt nhưng không phải vạn năng đến nỗi làm mọc lại đốt ngón tay, chữa được ung thư

BS Ngô Đức Hùng: Sữa mẹ tốt nhưng không phải vạn năng đến nỗi làm mọc lại đốt ngón tay, chữa được ung thư

Bộ Y tế: Sinh thuận tự nhiên, tuyên truyền về trào lưu này là vi phạm pháp luật

Bộ Y tế: Sinh thuận tự nhiên, tuyên truyền về trào lưu này là vi phạm pháp luật

Đề nghị xử lý người khởi xướng 'sinh con thuận tự nhiên'

Đề nghị xử lý người khởi xướng 'sinh con thuận tự nhiên'

Địa chỉ 'mẹ con sản phụ tử vong do sinh nở thuận tự nhiên' là nhà ai?

Địa chỉ 'mẹ con sản phụ tử vong do sinh nở thuận tự nhiên' là nhà ai?

Hướng dẫn 'sinh con thuận tự nhiên' gây hậu quả có bị xử lý?

Hướng dẫn 'sinh con thuận tự nhiên' gây hậu quả có bị xử lý?

Vụ 'sinh con thuận tự nhiên': Bộ Y tế đề nghị xử lý tài khoản Facebook Phương Hồng Nhất Lê

Vụ 'sinh con thuận tự nhiên': Bộ Y tế đề nghị xử lý tài khoản Facebook Phương Hồng Nhất Lê

'Hội nuôi con sữa mẹ Betibuti' cuồng đến mức cho rằng sữa mẹ chữa được cả bệnh tim, làm mọc lại đốt ngón tay

'Hội nuôi con sữa mẹ Betibuti' cuồng đến mức cho rằng sữa mẹ chữa được cả bệnh tim, làm mọc lại đốt ngón tay