VOGE TALK: Giải oan giới

VOGE TALK: Giải oan giới

Chiều ngày 22.06, Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam (VOGE) đã tổ chức buổi talkshow VOGE Talk: Giải...