Tiêu dùng trong tuần: Giá vàng, xăng dầu, trái cây giảm mạnh; lúa gạo tăng cao

Tiêu dùng trong tuần: Giá vàng, xăng dầu, trái cây giảm mạnh; lúa gạo tăng cao

Giá cả thị trường trong tuần này: Giá vàng, xăng dầu, nhãn, thanh long giảm mạnh; trong khi giá chôm chôm,...