Phú Thọ: Đất nông nghiệp trôi theo tàu cát

Phú Thọ: Đất nông nghiệp trôi theo tàu cát

Phú Thọ: Yêu cầu tạm dừng và thu hồi giấy phép khai thác cát sỏi

Phú Thọ: Yêu cầu tạm dừng và thu hồi giấy phép khai thác cát sỏi

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đối thoại với người dân nơi bị sạt lở đất do khai thác cát

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đối thoại với người dân nơi bị sạt lở đất do khai thác cát

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đối thoại với người dân về bức xúc trong khai thác cát sỏi

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đối thoại với người dân về bức xúc trong khai thác cát sỏi

Rút giấy phép doanh nghiệp khai thác cát làm sạt lở bờ sông Chảy

Rút giấy phép doanh nghiệp khai thác cát làm sạt lở bờ sông Chảy

Lãnh đạo Phú Thọ nhận lỗi, hứa 'trảm' các DN 'làm loạn' trên sông

Lãnh đạo Phú Thọ nhận lỗi, hứa 'trảm' các DN 'làm loạn' trên sông

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Chính quyền đâu mà để dân phải chống 'cát tặc'?

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Chính quyền đâu mà để dân phải chống 'cát tặc'?

Đẩy lùi khai thác cát, sỏi trái phép: Giải pháp phải quyết liệt, hiệu quả

Đẩy lùi khai thác cát, sỏi trái phép: Giải pháp phải quyết liệt, hiệu quả