Hiệu trưởng lạm thu 738 triệu đồng bị kỷ luật cảnh cáo, không bổ nhiệm lại

Hiệu trưởng lạm thu 738 triệu đồng bị kỷ luật cảnh cáo, không bổ nhiệm lại

Hiệu trưởng trường Tân Dân phải chịu trách nhiệm vì lạm thu 738 triệu đồng

Hiệu trưởng trường Tân Dân phải chịu trách nhiệm vì lạm thu 738 triệu đồng

Trường tiểu học bị buộc hoàn trả lại hơn 700 triệu đồng do lạm thu

Trường tiểu học bị buộc hoàn trả lại hơn 700 triệu đồng do lạm thu

Hải Phòng: Trường TH Tân Dân trả phụ huynh hơn 700 triệu lạm thu

Hải Phòng: Trường TH Tân Dân trả phụ huynh hơn 700 triệu lạm thu

Trường tiểu học phải trả lại hơn 700 triệu đồng lạm thu

Trường tiểu học phải trả lại hơn 700 triệu đồng lạm thu

Buộc Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả 738 triệu đồng tiền lạm thu

Buộc Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả 738 triệu đồng tiền lạm thu

Phụ huynh muốn được đối chất làm rõ các khoản thu trái quy định

Phụ huynh muốn được đối chất làm rõ các khoản thu trái quy định

Bị dân cáo buộc lạm thu, Trường tiểu học Tân Dân cãi trắng

Bị dân cáo buộc lạm thu, Trường tiểu học Tân Dân cãi trắng