Cán bộ dùng xe biển xanh đi đám cưới chỉ phải...rút kinh nghiệm

Cán bộ dùng xe biển xanh đi đám cưới chỉ phải...rút kinh nghiệm

Xe biển xanh chở lãnh đạo đi ăn cưới: 'Không trách đâu'

Xe biển xanh chở lãnh đạo đi ăn cưới: 'Không trách đâu'

Xe biển xanh đi ăn cưới: Lý lẽ giờ hành chính

Xe biển xanh đi ăn cưới: Lý lẽ giờ hành chính

Vĩnh Long chỉ đạo kiểm điểm vụ xe công dự đám cưới nhà cán bộ huyện

Vĩnh Long chỉ đạo kiểm điểm vụ xe công dự đám cưới nhà cán bộ huyện

Bí thư Vĩnh Long: Kiểm điểm vụ xe công chở cán bộ đi ăn cưới

Bí thư Vĩnh Long: Kiểm điểm vụ xe công chở cán bộ đi ăn cưới

Gần 1.300 người dự cưới con chủ tịch: Dư 20 triệu

Gần 1.300 người dự cưới con chủ tịch: Dư 20 triệu

Cán bộ huyện gả con, gần 1.300 người đến dự

Cán bộ huyện gả con, gần 1.300 người đến dự

Những tuyến đường hoa 'sáng, xanh, sạch, đẹp' ở Tam Bình

Những tuyến đường hoa 'sáng, xanh, sạch, đẹp' ở Tam Bình