Thiếu nước, tăng cường huy động các nguồn điện chạy dầu

Thiếu nước, tăng cường huy động các nguồn điện chạy dầu

Mưa bão liên tục, thủy điện vẫn thiếu nước, EVN phải huy động điện dầu giá cao

Mưa bão liên tục, thủy điện vẫn thiếu nước, EVN phải huy động điện dầu giá cao

Nguy cơ thiếu điện buộc EVN phải tính phương án chạy máy phát dầu

Nguy cơ thiếu điện buộc EVN phải tính phương án chạy máy phát dầu

Thiếu điện, phải huy động 8,6 tỉ kWh nguồn điện chạy dầu cho năm 2020

Thiếu điện, phải huy động 8,6 tỉ kWh nguồn điện chạy dầu cho năm 2020

EVN huy động nguồn điện chạy dầu để đảm bảo công suất dịp cuối năm

EVN huy động nguồn điện chạy dầu để đảm bảo công suất dịp cuối năm

EVN tăng huy động điện chạy dầu những tháng cuối năm

EVN tăng huy động điện chạy dầu những tháng cuối năm

Thiếu nước nghiêm trọng, EVN khẩn cấp huy động các nguồn điện dầu cấp điện

Thiếu nước nghiêm trọng, EVN khẩn cấp huy động các nguồn điện dầu cấp điện

EVN huy động tới 2,57 tỷ kWh điện chạy dầu đắt đỏ trong 2019

EVN huy động tới 2,57 tỷ kWh điện chạy dầu đắt đỏ trong 2019