TP HCM kỷ luật hàng loạt đảng viên để xảy ra tham ô tiền xóa đói giảm nghèo

TP HCM kỷ luật hàng loạt đảng viên để xảy ra tham ô tiền xóa đói giảm nghèo

TP Hồ Chí Minh kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên Ðảng bộ quận 6

TP.HCM kỷ luật đảng nhiều tổ chức, đảng viên tham ô tiền xóa đói giảm nghèo

TP.HCM kỷ luật đảng nhiều tổ chức, đảng viên tham ô tiền xóa đói giảm nghèo

Thành ủy TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ vì liên quan đến tham ô tài sản

Thành ủy TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ vì liên quan đến tham ô tài sản

Vụ khai khống hồ sơ vay vốn ở TP.HCM: Nhiều đảng viên bị kỷ luật

TPHCM cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 6 vì 'dính' tham ô tiền của người nghèo

TPHCM cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 6 vì 'dính' tham ô tiền của người nghèo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 bị kỷ luật cảnh cáo

Cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 6 vì liên quan vụ tham ô quỹ xóa đói giảm nghèo

Kỷ luật hàng loạt đảng viên chiếm đoạt 7 tỷ đồng của người nghèo