Hà Giang: Bắt thêm hai đối tượng vụ chiếm đoạt tiền nông dân

Hà Giang: Bắt thêm hai đối tượng vụ chiếm đoạt tiền nông dân

Tạm giam 2 cán bộ tham nhũng tiền bảo vệ rừng của dân ở Hà Giang

Tạm giam 2 cán bộ tham nhũng tiền bảo vệ rừng của dân ở Hà Giang

Ăn chặn tiền giao khoán rừng, thêm 2 cán bộ của Hà Giang bị bắt

Ăn chặn tiền giao khoán rừng, thêm 2 cán bộ của Hà Giang bị bắt

Ăn chặn tiền bảo vệ rừng, nguyên phó phòng nông nghiệp bị khởi tố

Ăn chặn tiền bảo vệ rừng, nguyên phó phòng nông nghiệp bị khởi tố

Hà Giang: Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang

Hà Giang: Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang

Bắt tạm giam đối với 2 cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang, Hà Giang

Bắt tạm giam đối với 2 cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang, Hà Giang

Bắt tạm giam 2 cán bộ phòng Phòng NN - PTNT huyện Bắc Quang

Bắt tạm giam 2 cán bộ phòng Phòng NN - PTNT huyện Bắc Quang

Chiếm đoạt tiền công, 2 cán bộ phòng Nông nghiệp ở Hà Giang bị khởi tố

Chiếm đoạt tiền công, 2 cán bộ phòng Nông nghiệp ở Hà Giang bị khởi tố

Hà Giang: Bắt tạm giam cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang

Hà Giang: Bắt tạm giam cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang

Nguyên cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang chiếm đoạt tài sản

Nguyên cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang chiếm đoạt tài sản

Bắt hai cán bộ phòng Nông nghiệp vì chiếm đoạt tiền của dân

Bắt hai cán bộ phòng Nông nghiệp vì chiếm đoạt tiền của dân

Bắt tạm giam cán bộ phòng nông nghiệp huyện chiếm đoạt tiền công

Bắt tạm giam cán bộ phòng nông nghiệp huyện chiếm đoạt tiền công

Cán bộ phòng nông nghiệp huyện bị bắt vì chiếm đoạt tiền nông dân

Cán bộ phòng nông nghiệp huyện bị bắt vì chiếm đoạt tiền nông dân

Hà Giang: Bắt 2 cán bộ phòng Nông nghiệp chiếm đoạt tiền công của người dân

Hà Giang: Bắt 2 cán bộ phòng Nông nghiệp chiếm đoạt tiền công của người dân

Bắt cán bộ phòng nông nghiệp ở Hà Giang xà xẻo tiền của dân

Bắt cán bộ phòng nông nghiệp ở Hà Giang xà xẻo tiền của dân

Bắt giữ 2 cán bộ nông nghiệp 'ăn tiền' của dân

Bắt giữ 2 cán bộ nông nghiệp 'ăn tiền' của dân

Hà Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang

Hà Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Bắc Quang

Khởi tố cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang về tội chiếm đoạt tài sản

Khởi tố cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang về tội chiếm đoạt tài sản