Hà Giang: Bắt thêm hai đối tượng vụ chiếm đoạt tiền nông dân

Hà Giang: Bắt thêm hai đối tượng vụ chiếm đoạt tiền nông dân

Tạm giam 2 cán bộ tham nhũng tiền bảo vệ rừng của dân ở Hà Giang

Tạm giam 2 cán bộ tham nhũng tiền bảo vệ rừng của dân ở Hà Giang

Ăn chặn tiền giao khoán rừng, thêm 2 cán bộ của Hà Giang bị bắt

Ăn chặn tiền giao khoán rừng, thêm 2 cán bộ của Hà Giang bị bắt

Bắt tạm giam đối với 2 cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang, Hà Giang

Bắt tạm giam đối với 2 cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang, Hà Giang

Chiếm đoạt tiền công, 2 cán bộ phòng Nông nghiệp ở Hà Giang bị khởi tố

Chiếm đoạt tiền công, 2 cán bộ phòng Nông nghiệp ở Hà Giang bị khởi tố

Nguyên cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang chiếm đoạt tài sản

Nguyên cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang chiếm đoạt tài sản

Bắt 2 cán bộ nông nghiệp ăn chặn tiền bảo vệ rừng của dân

Cán bộ phòng nông nghiệp huyện bị bắt vì chiếm đoạt tiền nông dân

Bắt giữ 2 cán bộ nông nghiệp 'ăn tiền' của dân

Khởi tố cán bộ phòng nông nghiệp huyện Bắc Quang về tội chiếm đoạt tài sản