Vụ tẩm xăng đốt con trai và cháu ruột: Gia đình có đơn xin không giải quyết hình sự

Vụ tẩm xăng đốt con trai và cháu ruột: Gia đình có đơn xin không giải quyết hình sự

Bố dạy con bằng xăng, 2 bé trai bỏng nặng

Bố dạy con bằng xăng, 2 bé trai bỏng nặng

Quảng Ninh: Người đàn ông tẩm xăng thiêu con trai và cháu ruột vì nhuộm tóc đỏ

Quảng Ninh: Người đàn ông tẩm xăng thiêu con trai và cháu ruột vì nhuộm tóc đỏ

Đổ xăng đốt con và cháu vì bực chuyện nhuộm tóc đỏ

Đổ xăng đốt con và cháu vì bực chuyện nhuộm tóc đỏ

Nhập viện vì bị người nhà đổ xăng, phóng lửa do nhuộm tóc đỏ

Nhập viện vì bị người nhà đổ xăng, phóng lửa do nhuộm tóc đỏ

Bố dạy con bằng xăng, 2 bé trai bỏng nặng

Bố dạy con bằng xăng, 2 bé trai bỏng nặng

Người đàn ông đổ xăng đốt con và cháu vì nhuộm tóc đỏ

Người đàn ông đổ xăng đốt con và cháu vì nhuộm tóc đỏ

Hai thiếu niên bị thiêu sống vì... nhuộm tóc đỏ

Hai thiếu niên bị thiêu sống vì... nhuộm tóc đỏ

Dội xăng thiêu sống con và cháu ruột vì... nhuộm tóc đỏ

Dội xăng thiêu sống con và cháu ruột vì... nhuộm tóc đỏ

'Ma men' nhập, người bố châm lửa thiêu sống con trai và cháu ruột vì nhuộm tóc

'Ma men' nhập, người bố châm lửa thiêu sống con trai và cháu ruột vì nhuộm tóc

Nhuộm tóc đỏ, hai thiếu niên bị dội xăng lên người đốt bỏng nặng

Nhuộm tóc đỏ, hai thiếu niên bị dội xăng lên người đốt bỏng nặng

Dội xăng đốt con và cháu ruột vì...nhuộm tóc đỏ

Dội xăng đốt con và cháu ruột vì...nhuộm tóc đỏ

Kinh hoàng thanh niên bị cha tẩm xăng 'thiêu sống' vì 'nhuộm tóc đỏ'

Kinh hoàng thanh niên bị cha tẩm xăng 'thiêu sống' vì 'nhuộm tóc đỏ'

Măng nghi ngâm hóa chất

Tẩm xăng lên người con trai và cháu ruột rồi châm lửa đốt vì dám nhuộm tóc đỏ

Tẩm xăng lên người con trai và cháu ruột rồi châm lửa đốt vì dám nhuộm tóc đỏ

Khiến con và cháu bỏng nặng chỉ vì... màu tóc đỏ

Khiến con và cháu bỏng nặng chỉ vì... màu tóc đỏ

Tưới xăng thiêu sống con, cháu ruột vì nhuộm tóc đỏ

Tưới xăng thiêu sống con, cháu ruột vì nhuộm tóc đỏ

Nhuộm tóc đỏ, hai thanh niên bị dội xăng đốt bỏng nặng

Nhuộm tóc đỏ, hai thanh niên bị dội xăng đốt bỏng nặng