Ấm áp Tết thợ mỏ

Ấm áp Tết thợ mỏ

Khi Xuân 'chạm ngõ' cũng là lúc những người thợ mỏ Vinacomin trở về với gia đình sau 1 năm làm việc hết...