Để doanh nghiệp chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng, 23 cựu cán bộ hải quan ngồi tù

Để doanh nghiệp chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng, 23 cựu cán bộ hải quan ngồi tù

Xét xử 23 bị cáo phạm tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng',16 bị cáo chỉ nhận án tù treo

Xét xử 23 bị cáo phạm tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng',16 bị cáo chỉ nhận án tù treo

23 cán bộ hải quan hầu tòa vì để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế Nhà nước

23 cán bộ hải quan hầu tòa vì để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế Nhà nước

Để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế nhà nước, 23 cán bộ hải quan lĩnh án

Để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế nhà nước, 23 cán bộ hải quan lĩnh án

Gần 33 năm tù cho 23 cán bộ Hải quan vi phạm pháp luật

Gần 33 năm tù cho 23 cán bộ Hải quan vi phạm pháp luật

Kiên Giang xét xử 23 bị cáo nguyên công chức ngành Hải quan

Kiên Giang xét xử 23 bị cáo nguyên công chức ngành Hải quan