Xưởng đúc bê tông hoạt động không giấy phép tại xã Kim Lan: Ai bao che cho sai phạm trong 6 năm qua?

Xưởng đúc bê tông hoạt động không giấy phép tại xã Kim Lan: Ai bao che cho sai phạm trong 6 năm qua?

Xưởng đúc bê tông hoạt động sai phép, sử dụng sai mục đích đất diễn ra trong thời gian dài, thế nhưng chính...