NASA chạy thử động cơ tên lửa lên Mặt Trăng

NASA chạy thử động cơ tên lửa lên Mặt Trăng

Phần lõi giai đoạn một 'siêu tên lửa' SLS của NASA đã được đưa khỏi nhà máy ở New Orleans tới khu chạy thử...