Cấp tập chuyển giao vốn về 'siêu' Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Cấp tập chuyển giao vốn về 'siêu' Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Xây dựng kịch bản điều hành giá năm 2019

Xây dựng kịch bản điều hành giá năm 2019

Siêu ủy ban và những cuộc 'chuyển giao máu thịt'

Siêu ủy ban và những cuộc 'chuyển giao máu thịt'

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Dồn dập bàn giao các 'ông lớn' về 'siêu' Ủy ban: Các bộ quản lý có nhẹ gánh?

Dồn dập bàn giao các 'ông lớn' về 'siêu' Ủy ban: Các bộ quản lý có nhẹ gánh?

Thái Lan khẳng định không thay đổi kế hoạch tổng tuyển cử

Thái Lan khẳng định không thay đổi kế hoạch tổng tuyển cử

Hai 'ông lớn' VNPT và MobiFone được bàn giao về Siêu ủy ban

Hai 'ông lớn' VNPT và MobiFone được bàn giao về Siêu ủy ban

Sẽ có mẫu tượng đài Hùng Vương để thống nhất trong cả nước

Sẽ có mẫu tượng đài Hùng Vương để thống nhất trong cả nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Thọ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Thọ

Giao Phú Thọ xây dựng mẫu tượng đài Hùng Vương để thống nhất trong cả nước

Giao Phú Thọ xây dựng mẫu tượng đài Hùng Vương để thống nhất trong cả nước

Tin hoạt động của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 33

Tin hoạt động của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 33

Biết hiếu nghĩa, chăm lo sự học, chắc chắn tương lai tươi sáng

Biết hiếu nghĩa, chăm lo sự học, chắc chắn tương lai tươi sáng

Người Việt Nam sống tại Biển Hồ được chính phủ Campuchia cam kết hỗ trợ tái định cư

Người Việt Nam sống tại Biển Hồ được chính phủ Campuchia cam kết hỗ trợ tái định cư

275.000 tỷ đồng từ 5 doanh nghiệp ngành giao thông chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

275.000 tỷ đồng từ 5 doanh nghiệp ngành giao thông chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

VNPT, MobiFone chính thức về 'siêu ủy ban'

VNPT, MobiFone chính thức về 'siêu ủy ban'

Bàn giao VNPT và MobiFone về 'Siêu ủy ban'

Bàn giao VNPT và MobiFone về 'Siêu ủy ban'

Trung Quốc và Đức cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương

Trung Quốc và Đức cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương

VNPT, MobiFone chính thức về 'siêu ủy ban'

VNPT, MobiFone chính thức về 'siêu ủy ban'

14/19 'ông lớn' đã được bàn giao về 'siêu ủy ban' Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

14/19 'ông lớn' đã được bàn giao về 'siêu ủy ban' Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thêm nhiều 'ông lớn' được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn

Thêm nhiều 'ông lớn' được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn

MobiFone, VNPT chính thức về siêu ủy ban

MobiFone, VNPT chính thức về siêu ủy ban

Tiếp tục bàn giao các Tổng công ty về 'siêu' Ủy ban

Tiếp tục bàn giao các Tổng công ty về 'siêu' Ủy ban

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhận bàn giao các tập đoàn, tổng công ty

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhận bàn giao các tập đoàn, tổng công ty

Bộ TT&TT bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Bộ TT&TT bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Tiếp tục 'kèm' 5 tổng công ty giao thông dù đã chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Tiếp tục 'kèm' 5 tổng công ty giao thông dù đã chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bộ Giao thông bàn giao 5 tổng công ty lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bộ Giao thông bàn giao 5 tổng công ty lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Năm doanh nghiệp giao thông lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Năm doanh nghiệp giao thông lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

'Siêu ủy ban' nhận thêm 5 tổng công ty 46.000 tỷ từ Bộ Giao thông

'Siêu ủy ban' nhận thêm 5 tổng công ty 46.000 tỷ từ Bộ Giao thông

Sửa Luật Đầu tư công: Không tạo quyền cho các Bộ, ngành 'ngâm' hồ sơ

Sửa Luật Đầu tư công: Không tạo quyền cho các Bộ, ngành 'ngâm' hồ sơ

Bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bộ GTVT cấp phép bay cho Bamboo Airways, chuyển giao 5 tổng công ty về 'siêu ủy ban'

Bộ GTVT cấp phép bay cho Bamboo Airways, chuyển giao 5 tổng công ty về 'siêu ủy ban'

Bộ Giao thông Vận tải bàn giao 5 tổng công ty lớn về siêu Ủy ban

Bộ Giao thông Vận tải bàn giao 5 tổng công ty lớn về siêu Ủy ban

Bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Chuyển giao VNPT, MobiFone từ Bộ TT&TT về 'siêu Ủy ban' quản lý vốn

Chuyển giao VNPT, MobiFone từ Bộ TT&TT về 'siêu Ủy ban' quản lý vốn

Chính thức bàn giao VNPT và MobiFone về siêu Ủy ban

Chính thức bàn giao VNPT và MobiFone về siêu Ủy ban

Bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Bàn giao VNPT và Mobifone về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Sẽ xây dựng hệ thống thông tin ATTP thống nhất cho cả nước

Sẽ xây dựng hệ thống thông tin ATTP thống nhất cho cả nước

Chính thức bàn giao 5 'ông lớn' ngành giao thông về Ủy ban Quản lý vốn

Chính thức bàn giao 5 'ông lớn' ngành giao thông về Ủy ban Quản lý vốn

Bộ GTVT bàn giao 5 tổng công ty lớn với tổng tài sản 275.000 tỷ đồng về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bộ GTVT bàn giao 5 tổng công ty lớn với tổng tài sản 275.000 tỷ đồng về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm thống nhất cho cả nước

Xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm thống nhất cho cả nước

Bộ GTVT chính thức chuyển giao 5 Tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Bộ GTVT chính thức chuyển giao 5 Tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước