'Tiếng dương cầm bão tố' đối thoại cùng ca trù

'Tiếng dương cầm bão tố' đối thoại cùng ca trù

Phó An My - người không bao giờ chọn con đường dễ

Phó An My - người không bao giờ chọn con đường dễ

Dùng âm nhạc góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Dùng âm nhạc góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

'Tỉnh' để bảo vệ môi trường

'Tỉnh' để bảo vệ môi trường

Phó An My mang câu chuyện môi trường lên sân khấu

Phó An My mang câu chuyện môi trường lên sân khấu

Nghệ sỹ Việt kết hợp khí nhạc phương Tây và âm nhạc truyền thống

Nghệ sỹ Việt kết hợp khí nhạc phương Tây và âm nhạc truyền thống

Hãy thức tỉnh trước thiên nhiên và môi trường đang bị hủy hoại

Hãy thức tỉnh trước thiên nhiên và môi trường đang bị hủy hoại

'Tỉnh' – Đêm hòa nhạc nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường

'Tỉnh' – Đêm hòa nhạc nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường

Nghệ sĩ vẫn tự bơi

Nghệ sĩ vẫn tự bơi

Bài 3: Bảo tồn ca trù: Những tranh luận chưa có hồi kết

Bài 3: Bảo tồn ca trù: Những tranh luận chưa có hồi kết

Để câu hát, nhịp phách ca trù ngân vang: 'Không thể nhảy lò cò'

Để câu hát, nhịp phách ca trù ngân vang: 'Không thể nhảy lò cò'