Chiến đấu cơ Nhật, Mỹ ngăn chặn máy bay ném bom Nga

Chiến đấu cơ Nhật, Mỹ ngăn chặn máy bay ném bom Nga

Nhật Bản và Mỹ diễn tập trên không ở biển Hoa Đông

Bản tin 20H: Triều Tiên hô hào sức mạnh hạt nhân trong ngày Quốc khánh

Bản tin 20H: Triều Tiên hô hào sức mạnh hạt nhân trong ngày Quốc khánh

Nhật Bản, Mỹ diễn tập trên không ở Biển Hoa Đông

Nhật Bản, Mỹ diễn tập trên không ở Biển Hoa Đông

Nhật Bản và Mỹ tiến hành diễn tập trên không ở Biển Hoa Đông

Nhật Bản và Mỹ tiến hành diễn tập trên không ở Biển Hoa Đông

Nhật Bản, Mỹ diễn tập trên không ở Biển Hoa Đông

Nhật Bản, Mỹ diễn tập trên không ở Biển Hoa Đông

Phòng không Nhật Bản có gì để đánh chặn tên lửa Triều Tiên

Phòng không Nhật Bản có gì để đánh chặn tên lửa Triều Tiên