Truy trách nhiệm lãnh đạo phòng giao dịch trong vụ nhân viên tham ô tiền tỷ

Truy trách nhiệm lãnh đạo phòng giao dịch trong vụ nhân viên tham ô tiền tỷ

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Tuấn Long, Giám đốc Phòng Giao dịch Hàm Long và bà Vũ Thị Kim Chi,...
Trả hồ sơ vụ án để làm rõ trách nhiệm của Giám đốc Phòng giao dịch

Trả hồ sơ vụ án để làm rõ trách nhiệm của Giám đốc Phòng giao dịch

Vụ thủ quỹ ngân hàng tham ô: Ngân hàng đã được bảo hiểm

Vụ thủ quỹ ngân hàng tham ô: Ngân hàng đã được bảo hiểm

Vụ thủ quỹ ngân hàng tham ô: Ngân hàng đã được bảo hiểm

Vụ thủ quỹ ngân hàng tham ô: Ngân hàng đã được bảo hiểm

Thủ quỹ đánh tráo mệnh giá tiền, thụt két để chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Thủ quỹ đánh tráo mệnh giá tiền, thụt két để chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Thủ quỹ bỏ trốn sau khi chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng

Thủ quỹ bỏ trốn sau khi chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng

Thủ quỹ phòng giao dịch 'biển thủ' tiền tỷ, rồi trốn nã hơn 10 năm