Khởi tố nữ cán bộ Cục Quản lý thị trường

Khởi tố nữ cán bộ Cục Quản lý thị trường

Vận chuyển trái phép một lượng hàng lớn qua biên giới, một nữ cán bộ Cục Quản lý thị trường Hải Phòng vừa...
Nữ cán bộ quản lý thị trường buôn lậu:Gia đình cơ bản

Nữ cán bộ quản lý thị trường buôn lậu:Gia đình cơ bản

Khởi tố cán bộ Cục Quản lý thị trường vì vận chuyển trái phép hàng qua biên giới

Khởi tố cán bộ Cục Quản lý thị trường vì vận chuyển trái phép hàng qua biên giới

Một nữ cán bộ quản lý thị trường bị bắt vì buôn lậu

Một nữ cán bộ quản lý thị trường bị bắt vì buôn lậu

Tạm giam nữ cán bộ Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng

Tạm giam nữ cán bộ Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng

Kiên Giang kiểm tra chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản

Kiên Giang kiểm tra chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản