Chưa kỷ luật trưởng phòng vì… khuyết chủ tịch quận

Chưa kỷ luật trưởng phòng vì… khuyết chủ tịch quận

TP HCM: Hàng loạt vi phạm trong cấp phép xây dựng tại quận 1

TP HCM: Hàng loạt vi phạm trong cấp phép xây dựng tại quận 1

Hàng loạt sai phạm cấp phép xây dựng

Hàng loạt sai phạm cấp phép xây dựng

Quản lý đô thị quận 1 không tiêu cực: Ai tin!

Quản lý đô thị quận 1 không tiêu cực: Ai tin!

Những khách sạn, biệt thự 'chạy' giấy phép xây dựng ở quận 1

Những khách sạn, biệt thự 'chạy' giấy phép xây dựng ở quận 1

Nhiều khách sạn, biệt thự trung tâm TP.HCM được cấp phép xây dựng sai

Nhiều khách sạn, biệt thự trung tâm TP.HCM được cấp phép xây dựng sai

TP.HCM: Quản lý đô thị quận tham mưu cấp phép công trình xây... vượt tầng

TP.HCM: Quản lý đô thị quận tham mưu cấp phép công trình xây... vượt tầng

Hàng loạt công trình xây sai quy định tại quận 1, TP.HCM

Quận 1 cấp phép xây dựng sai cho nhiều công trình

Quận 1 cấp phép xây dựng sai cho nhiều công trình

Cấp phép xây 'lố' tầng, 'nở' diện tích: Không có dấu hiệu tham nhũng

Cấp phép xây 'lố' tầng, 'nở' diện tích: Không có dấu hiệu tham nhũng