Chưa kỷ luật trưởng phòng vì… khuyết chủ tịch quận

Chưa kỷ luật trưởng phòng vì… khuyết chủ tịch quận

TP HCM: Hàng loạt vi phạm trong cấp phép xây dựng tại quận 1

TP HCM: Hàng loạt vi phạm trong cấp phép xây dựng tại quận 1

Hàng loạt sai phạm cấp phép xây dựng

Hàng loạt sai phạm cấp phép xây dựng

Quản lý đô thị quận 1 không tiêu cực: Ai tin!

Quản lý đô thị quận 1 không tiêu cực: Ai tin!

Những khách sạn, biệt thự 'chạy' giấy phép xây dựng ở quận 1

Những khách sạn, biệt thự 'chạy' giấy phép xây dựng ở quận 1

Nhiều khách sạn, biệt thự trung tâm TP.HCM được cấp phép xây dựng sai

Nhiều khách sạn, biệt thự trung tâm TP.HCM được cấp phép xây dựng sai

TP.HCM: Quản lý đô thị quận tham mưu cấp phép công trình xây... vượt tầng

TP.HCM: Quản lý đô thị quận tham mưu cấp phép công trình xây... vượt tầng

Hàng loạt công trình xây sai quy định tại quận 1, TP.HCM

Quận 1 cấp phép xây dựng sai cho nhiều công trình

Quận 1 cấp phép xây dựng sai cho nhiều công trình

Cấp phép xây 'lố' tầng, 'nở' diện tích: Không có dấu hiệu tham nhũng

Cấp phép xây 'lố' tầng, 'nở' diện tích: Không có dấu hiệu tham nhũng

Sai phạm trong công tác cấp Giấy phép xây dựng tại Quận 1, ai là người có trách nhiệm bồi thường?

Sai phạm trong công tác cấp Giấy phép xây dựng tại Quận 1, ai là người có trách nhiệm bồi thường?