Một trường THCS tại TP.HCM thu chi hơn nửa tỷ đồng trái quy định

Một trường THCS tại TP.HCM thu chi hơn nửa tỷ đồng trái quy định

Qua kiểm tra cho thấy, trường THCS Trung An tại huyện Củ Chi, TP.HCM đã vi phạm hàng loạt quy định về quản...

Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND phường tổ chức sinh nhật trong khu cách ly

Kỷ luật phó chủ tịch phường tổ chức sinh nhật trong khu cách ly

Kỷ luật phó chủ tịch phường tổ chức sinh nhật trong khu cách ly

Cách chức đảng ủy viên Phó Chủ tịch phường mừng sinh nhật trong khu cách ly

Cách chức đảng ủy viên Phó Chủ tịch phường mừng sinh nhật trong khu cách ly

Tổ chức rút kinh nghiệm 2 Phó Chủ tịch quận vụ người chết ký xác nhận đất

Tổ chức rút kinh nghiệm 2 Phó Chủ tịch quận vụ người chết ký xác nhận đất

Vụ chết 2 năm vẫn xác nhận đất đai: Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm để xảy ra sai phạm

Vụ chết 2 năm vẫn xác nhận đất đai: Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm để xảy ra sai phạm

Tăng cường quản lý đất công

Tăng cường quản lý đất công

Xác minh trách nhiệm Chủ tịch xã từng 'giúp' dân trốn thuế

Xác minh trách nhiệm Chủ tịch xã từng 'giúp' dân trốn thuế

'Hóa phép' biến 5 căn nhà thành 34 căn hộ sử dụng không đúng mục đích

'Hóa phép' biến 5 căn nhà thành 34 căn hộ sử dụng không đúng mục đích