Cầu Văn Lang nối Hà Nội với Phú Thọ sẽ bắt đầu thu phí từ tháng 12/2018

Cầu Văn Lang nối Hà Nội với Phú Thọ sẽ bắt đầu thu phí từ tháng 12/2018

Thông xe cụm công trình trọng điểm 'gỡ' nút thắt cửa ngõ Tây Bắc Thủ đô

Thông xe cụm công trình trọng điểm 'gỡ' nút thắt cửa ngõ Tây Bắc Thủ đô

Thông xe kỹ thuật hai dự án BOT kết nối Hà Nội đi Tây Bắc

Thông xe kỹ thuật hai dự án BOT kết nối Hà Nội đi Tây Bắc

Cận cảnh cây cầu hơn 1.400 tỷ đồng nối Hà Nội-Phú Thọ ngày thông xe

Cận cảnh cây cầu hơn 1.400 tỷ đồng nối Hà Nội-Phú Thọ ngày thông xe

Thông xe cầu vượt sông Hồng, rút ngắn 20km Việt Trì-Ba Vì

Thông xe cầu vượt sông Hồng, rút ngắn 20km Việt Trì-Ba Vì

Chính thức thông xe cầu Văn Lang nối liền Hà Nội - Phú Thọ

Chính thức thông xe cầu Văn Lang nối liền Hà Nội - Phú Thọ

Chính thức thông xe 2 tuyến đường 'đánh thức' tiềm năng Tây Bắc

Chính thức thông xe 2 tuyến đường 'đánh thức' tiềm năng Tây Bắc

Chính thức thông xe cầu Văn Lang nối Hà Nội - Phú Thọ, rút ngắn 20 km

Chính thức thông xe cầu Văn Lang nối Hà Nội - Phú Thọ, rút ngắn 20 km

Chính thức thông xe đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cầu Văn Lang nối Việt Trì - Ba Vì

Chính thức thông xe đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cầu Văn Lang nối Việt Trì - Ba Vì

Thông xe hai công trình giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội

Thông xe hai công trình giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội

Thông xe cầu Văn Lang 1.460 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ

Thông xe cầu Văn Lang 1.460 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ

Chính thức thông xe tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cầu Việt Trì - Ba Vì

Chính thức thông xe tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cầu Việt Trì - Ba Vì

Thông xe cầu Việt Trì-Ba Vì gần 1.500 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Thông xe cầu Việt Trì-Ba Vì gần 1.500 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Thông xe hai dự án giao thông kết nối với Hà Nội

Thông xe hai dự án giao thông kết nối với Hà Nội

Chính thức thông xe BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

Thông xe cầu Việt Trì - Ba Vì, rút ngắn khoảng cách từ Hà Nội đi Phú Thọ

Thông xe cầu Việt Trì - Ba Vì, rút ngắn khoảng cách từ Hà Nội đi Phú Thọ

Nhiều công trình giao thông tạo động lực phát triển mới

Nhiều công trình giao thông tạo động lực phát triển mới

Thông tin báo chí về Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì – Ba Vì, nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C theo hình thức Hợp đồng BOT.

Hai dự án kết nối với vùng Tây Bắc chính thức thông xe

Hai dự án kết nối với vùng Tây Bắc chính thức thông xe

Thêm 2 tuyến đường mới kết nối đến Hà Nội

Thêm 2 tuyến đường mới kết nối đến Hà Nội

Nhiều sự kiện chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Nhiều sự kiện chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Ngày 10/10 sẽ thông xe cầu Việt Trì – Ba Vì

Ngày 10/10 sẽ thông xe cầu Việt Trì – Ba Vì

Mức thu phí cầu Việt Trì-Ba Vì qua sông Hồng cao nhất 185.000 đồng

Mức thu phí cầu Việt Trì-Ba Vì qua sông Hồng cao nhất 185.000 đồng

Dự kiến 10/10 thông xe kỹ thuật cầu Văn Lang

Dự kiến 10/10 thông xe kỹ thuật cầu Văn Lang

Cây cầu 1.500 tỷ đồng kết nối Hà Nội với Phú Thọ trước ngày thông xe

Cây cầu 1.500 tỷ đồng kết nối Hà Nội với Phú Thọ trước ngày thông xe

Cận cảnh cầu 1.460 tỷ đồng nối Phú Thọ và Hà Nội trước ngày thông xe

Cận cảnh cầu 1.460 tỷ đồng nối Phú Thọ và Hà Nội trước ngày thông xe

Từ ngày 1/12 sẽ thu phí cầu nối Hà Nội - Việt Trì, giá cao nhất là 185.000 đồng

Từ ngày 1/12 sẽ thu phí cầu nối Hà Nội - Việt Trì, giá cao nhất là 185.000 đồng

Cầu Ba Vì - Việt Trì hơn 1.400 tỷ chỉ chờ ngày thông xe

Cầu Ba Vì - Việt Trì hơn 1.400 tỷ chỉ chờ ngày thông xe

Chuẩn bị thông xe 2 tuyến đường mới quanh Hà Nội

Chuẩn bị thông xe 2 tuyến đường mới quanh Hà Nội

Cận cảnh cầu Văn Lang 1.460 tỉ bắc qua sông Hồng trước ngày thông xe

Cận cảnh cầu Văn Lang 1.460 tỉ bắc qua sông Hồng trước ngày thông xe

Toàn cảnh cầu 1.400 tỷ nối Hà Nội và Phú Thọ trước ngày thông xe

Toàn cảnh cầu 1.400 tỷ nối Hà Nội và Phú Thọ trước ngày thông xe

Cầu Văn Lang nối Hà Nội với Phú Thọ sẽ hoàn vốn theo hình thức BOT

Cầu Văn Lang nối Hà Nội với Phú Thọ sẽ hoàn vốn theo hình thức BOT

Chốt lịch thông xe cầu Việt Trì - Ba Vì

Chốt lịch thông xe cầu Việt Trì - Ba Vì

Chuẩn bị thông xe cầu Việt Trì – Ba Vì

Chuẩn bị thông xe cầu Việt Trì – Ba Vì

Chốt ngày thông xe cầu Việt Trì - Ba Vì hơn 1.460 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Chốt ngày thông xe cầu Việt Trì - Ba Vì hơn 1.460 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Ngày 7/10, thông xe cầu Việt Trì - Ba Vì

Ngày 7/10, thông xe cầu Việt Trì - Ba Vì

Cầu Việt Trì-Ba Vì bắc qua sông Hồng sẽ thông xe vào ngày 7/10

Cầu Việt Trì-Ba Vì bắc qua sông Hồng sẽ thông xe vào ngày 7/10

Hà Nội giành lại ngôi đầu

Hà Nội giành lại ngôi đầu

Đặt nền móng quan hệ hợp tác Hà Nội - Gold Coast (Australia)

Đặt nền móng quan hệ hợp tác Hà Nội - Gold Coast (Australia)

Hà Nội tích cực ứng dụng công nghệ Nhật Bản vào xử lý rác thải

Hà Nội tích cực ứng dụng công nghệ Nhật Bản vào xử lý rác thải

Hợp long cầu Việt Trì - Ba Vì bắc qua sông Hồng nối Phú Thọ với thủ đô Hà Nội

Hợp long cầu Việt Trì - Ba Vì bắc qua sông Hồng nối Phú Thọ với thủ đô Hà Nội

Quân bầu Đức thấp thỏm nguy cơ đền tiền vì pha bóng ác ý

Quân bầu Đức thấp thỏm nguy cơ đền tiền vì pha bóng ác ý