Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc tổng kết công tác Phật sự 2020

Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc tổng kết công tác Phật sự 2020

Ngày 2/11, tại chùa Quán Sứ, TP Hà Nội, Phân ban Ni giới TƯ khu vực phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết...
4 khuyến nghị về phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội đoàn nữ Phật giáo

4 khuyến nghị về phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội đoàn nữ Phật giáo

Hơn 6.000 người tham dự đại lễ tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân

Hơn 6.000 người tham dự đại lễ tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân

Đại lễ tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch

Đại lễ tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Đại lễ tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dự Đại lễ tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch

Linh thiêng Lễ thắp nến tri ân 2000 năm Ni giới Việt Nam

Linh thiêng Lễ thắp nến tri ân 2000 năm Ni giới Việt Nam