Đi tìm nguồn cội của trò Tú Huần bên bờ Bắc sông Mã

Đi tìm nguồn cội của trò Tú Huần bên bờ Bắc sông Mã

Làng Vĩnh Trị, xã Hoằng Quang (TP Thanh Hóa) hình thành trong thời gian diễn ra 'cơn binh lửa' của 12 sứ...