Sở Y tế Hà Nội đồng ý cho 18 bệnh viện được tự chủ tài chính

Sở Y tế Hà Nội đồng ý cho 18 bệnh viện được tự chủ tài chính

Hà Nội: Có 18 bệnh viện công tự đảm bảo chi phí hoạt động

Hà Nội: Có 18 bệnh viện công tự đảm bảo chi phí hoạt động

Thêm 13 bệnh viện Hà Nội tự chủ toàn bộ trong năm 2018

Thêm 13 bệnh viện Hà Nội tự chủ toàn bộ trong năm 2018

Lật mặt đạo diễn dởm lừa tiền và ép nữ sinh mê đóng phim làm chuyện ấy

Lật mặt đạo diễn dởm lừa tiền và ép nữ sinh mê đóng phim làm chuyện ấy

2 tổ lái Bình Thuận đánh võng chặn đường ô tô bị đánh sấp mặt, dân mạng hả hê

2 tổ lái Bình Thuận đánh võng chặn đường ô tô bị đánh sấp mặt, dân mạng hả hê

Chỉ định 'khâu âm hộ' bệnh nhân nam do sơ suất của nhân viên điều dưỡng!

Chỉ định 'khâu âm hộ' bệnh nhân nam do sơ suất của nhân viên điều dưỡng!

Dân mạng ví đoàn phượt thủ mở nhạc nhảy giữa đèo Mã Pí Lèng là 'bầy khỉ vô ý thức'

Dân mạng ví đoàn phượt thủ mở nhạc nhảy giữa đèo Mã Pí Lèng là 'bầy khỉ vô ý thức'