Quyết định mang ý nghĩa lịch sử trọng đại

Quyết định mang ý nghĩa lịch sử trọng đại

Trước âm mưu, hành động xâm lược của kẻ thù, nhân dân Việt Nam không có con đường nào khác là cầm súng...