Nhan nhản niêm yết giá bằng ngoại tệ

Nhan nhản niêm yết giá bằng ngoại tệ

Ngoài mua bán ngoại tệ 'chui' tràn lan, việc niêm yết công khai giá các hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ hiện...