Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Triển khai xây dựng hồ sơ trình Chính phủ Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Triển khai xây dựng hồ sơ trình Chính phủ Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP cấp toàn quốc sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 tới

Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP cấp toàn quốc sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 tới

Bình Phước tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Bình Phước tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP tại Kon Tum

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP tại Kon Tum

BĐBP Long An phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới

BĐBP Long An phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới

Những kết quả nổi bật sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Quảng Trị

Những kết quả nổi bật sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Quảng Trị

Tập trung chỉ đạo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Tập trung chỉ đạo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

20 năm Pháp lệnh BĐBP đi vào cuộc sống ở Cà Mau

20 năm Pháp lệnh BĐBP đi vào cuộc sống ở Cà Mau

Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, giai đoạn 1997 – 2017

Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, giai đoạn 1997 – 2017

Sóc Trăng: Pháp lệnh BĐBP góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

Sóc Trăng: Pháp lệnh BĐBP góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

Dấu ấn 20 năm thực thi Pháp lệnh BĐBP ở Đồn BPCK cảng An Thới

Dấu ấn 20 năm thực thi Pháp lệnh BĐBP ở Đồn BPCK cảng An Thới

'Rất cần xây dựng, ban hành Luật Biên phòng Việt Nam'

'Rất cần xây dựng, ban hành Luật Biên phòng Việt Nam'

Bình Thuận tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Bình Thuận tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Pháp lệnh BĐBP là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Pháp lệnh BĐBP là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Tây Ninh: Đạt nhiều kết quả trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Tây Ninh: Đạt nhiều kết quả trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Đánh giá kết quả và những tồn tại trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Đánh giá kết quả và những tồn tại trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Làm rõ những kết quả đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Làm rõ những kết quả đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Kiến nghị, đề xuất biện pháp nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng BĐBP từng bước hiện đại

Kiến nghị, đề xuất biện pháp nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng BĐBP từng bước hiện đại

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Kết quả sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Hà Giang

Kết quả sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Hà Giang

Kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp lý về bảo vệ biên giới quốc gia

Kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp lý về bảo vệ biên giới quốc gia

Đề xuất giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BĐBP

Đề xuất giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BĐBP

Tạo thế và lực mới bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Tạo thế và lực mới bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Khẳng định vai trò nòng cốt,chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Khẳng định vai trò nòng cốt,chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Đề nghị Quốc hội xây dựng Luật Biên phòng thay thế Pháp lệnh BĐBP

Đề nghị Quốc hội xây dựng Luật Biên phòng thay thế Pháp lệnh BĐBP

Khánh Hòa: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới

Khánh Hòa: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới

Ninh Thuận: Xây dựng 162 tổ tàu thuyền đoàn kết khai thác hải sản trên biển

Ninh Thuận: Xây dựng 162 tổ tàu thuyền đoàn kết khai thác hải sản trên biển

Nghệ An: Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong quản lý, bảo vệ biên giới

Nghệ An: Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong quản lý, bảo vệ biên giới

Lạng Sơn tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Lạng Sơn tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Bạc Liêu: 21.200 hộ dân ký cam kết thực hiện phong trào bảo vệ biên giới

Bạc Liêu: 21.200 hộ dân ký cam kết thực hiện phong trào bảo vệ biên giới