Có nên siết kinh doanh của các sàn thương mại điện tử?

Có nên siết kinh doanh của các sàn thương mại điện tử?

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52 về thương mại điện tử đang bị đánh giá là...
Sở Tư pháp Ninh Bình triển khai công tác năm 2021

Sở Tư pháp Ninh Bình triển khai công tác năm 2021

Hoàn thiện chính sách pháp luật trong phát triển thương mại điện tử

Hoàn thiện chính sách pháp luật trong phát triển thương mại điện tử

Chồng chéo thanh – kiểm tra

Chồng chéo thanh – kiểm tra

Diễn biến mới vụ tranh chấp giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo

Diễn biến mới vụ tranh chấp giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo

Thiếu quy định để minh bạch hóa hoạt động kiểm tra doanh nghiệp

Thiếu quy định để minh bạch hóa hoạt động kiểm tra doanh nghiệp

Chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng thiết thực

Chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng thiết thực

Môi trường kinh doanh phải dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện

Môi trường kinh doanh phải dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện

Chìa khóa để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả

Chìa khóa để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả

Trường Đại học Hà Nội tuyển dụng nhân sự pháp chế và thanh tra

Trường Đại học Hà Nội tuyển dụng nhân sự pháp chế và thanh tra

Không thể tách rời thực hành dân chủ với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công ngày hội việc làm Job Fair 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức thành công ngày hội việc làm Job Fair 2021

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021 Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021 Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bộ Tài chính thể hiện đúng bản lĩnh, vai trò 'người canh giữ ngân khố quốc gia'

Bộ Tài chính thể hiện đúng bản lĩnh, vai trò 'người canh giữ ngân khố quốc gia'

Đà Nẵng: Tạm giữ hơn 1.400 sản phẩm hàng tiêu dùng Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ

Đà Nẵng: Tạm giữ hơn 1.400 sản phẩm hàng tiêu dùng Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ

Đẩy mạnh rà soát, phát hiện văn bản trái luật

Đẩy mạnh rà soát, phát hiện văn bản trái luật

CEO Thắng Lợi Group sắc bén trên ghế nóng

CEO Thắng Lợi Group sắc bén trên ghế nóng

Chuỗi sự kiện 'Job Fair 2021' - sổ tay hướng nghiệp cho sinh viên Luật Hà Nội

Chuỗi sự kiện 'Job Fair 2021' - sổ tay hướng nghiệp cho sinh viên Luật Hà Nội

Bảo đảm hệ thống pháp luật Việt Nam đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, hiện đại

Bảo đảm hệ thống pháp luật Việt Nam đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, hiện đại

Tập trung kiện toàn bộ máy, hoạt động các cơ quan tư pháp

Tập trung kiện toàn bộ máy, hoạt động các cơ quan tư pháp

EVNHCMC có thành viên hội đồng thành viên nữ đầu tiên

EVNHCMC có thành viên hội đồng thành viên nữ đầu tiên

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế tinh thông nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm thực tiễn

Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế tinh thông nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm thực tiễn

TP. Vũng Tàu: Thu ngân sách 4.588 tỷ đồng

TP. Vũng Tàu: Thu ngân sách 4.588 tỷ đồng

Bám sát nhu cầu của doanh nghiệp trong hỗ trợ pháp lý

Bám sát nhu cầu của doanh nghiệp trong hỗ trợ pháp lý

Công tác Tư pháp năm 2020: Kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng

Công tác Tư pháp năm 2020: Kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng

Thủ tướng: Ngành tư pháp đã tháo gỡ nhiều vấn đề

Thủ tướng: Ngành tư pháp đã tháo gỡ nhiều vấn đề

Bộ GD&ĐT: Xây dựng thể chế là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu

Bộ GD&ĐT: Xây dựng thể chế là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu

Ngành Tư pháp phải phát huy vai trò 'nhạc trưởng' trong tham mưu, xây dựng và thực thi pháp luật

Ngành Tư pháp phải phát huy vai trò 'nhạc trưởng' trong tham mưu, xây dựng và thực thi pháp luật

'Không để xảy ra lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật'

'Không để xảy ra lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật'

Các cơ quan tư pháp đã tham mưu xử lý nhiều điểm nghẽn

Các cơ quan tư pháp đã tham mưu xử lý nhiều điểm nghẽn

Nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ pháp chế

Nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ pháp chế

Ngành Tư pháp xứng đáng là cơ quan 'gác cổng' cho Chính phủ về pháp luật

Ngành Tư pháp xứng đáng là cơ quan 'gác cổng' cho Chính phủ về pháp luật

Thủ tướng: Cán bộ pháp chế phải giúp bộ trưởng, chủ tịch không bị sai phạm

Thủ tướng: Cán bộ pháp chế phải giúp bộ trưởng, chủ tịch không bị sai phạm

Thủ tướng: 'Có bộ trưởng cả nhiệm kỳ không xuống vụ pháp chế làm việc'

Thủ tướng: 'Có bộ trưởng cả nhiệm kỳ không xuống vụ pháp chế làm việc'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp 2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp 2021

Không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tư pháp, pháp chế

Không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tư pháp, pháp chế

Công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020: Góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH của đất nước

Công tác tư pháp giai đoạn 2016-2020: Góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH của đất nước

Giải pháp nào thu hút tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công?

Giải pháp nào thu hút tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công?

Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật khu vực phía Nam

Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật khu vực phía Nam

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh

Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục khu vực phía Nam năm 2020

Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục khu vực phía Nam năm 2020

Cục Quản lý khám, chữa bệnh vừa có thêm một Phó Cục trưởng

Cục Quản lý khám, chữa bệnh vừa có thêm một Phó Cục trưởng

Công tác pháp chế đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của ngành Giáo dục

Công tác pháp chế đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của ngành Giáo dục