Những người từng đến 17 địa điểm ở Đà Nẵng và 3 địa điểm ở Quảng Nam cần lưu ý

Những người từng đến 17 địa điểm ở Đà Nẵng và 3 địa điểm ở Quảng Nam cần lưu ý

Những người từng đến 17 địa điểm ở Đà Nẵng và 3 địa điểm ở Quảng Nam liên hệ ngay cơ quan y tế và khai báo...
20 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam ai từng đến cần khai báo y tế ngay

20 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam ai từng đến cần khai báo y tế ngay

Bệnh nhân 434 từng đi lễ, Đà Nẵng yêu cầu cách ly tăng chúng, giám sát Chùa Pháp Hội

Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 17

Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 17

Bộ Y tế phát thông báo khẩn đề nghị những người đến 20 địa điểm tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam khai báo y tế

Bộ Y tế phát thông báo khẩn đề nghị những người đến 20 địa điểm tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam khai báo y tế

Thông báo khẩn từ Bộ Y tế : 20 địa điểm cần chú ý

Thông báo khẩn từ Bộ Y tế : 20 địa điểm cần chú ý

Thông báo khẩn về 20 địa điểm bệnh nhân Covid-19 từng ghé qua

Thông báo khẩn tìm người đã đến 20 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam

Đà Nẵng phải cách ly một ngôi chùa vì ca COVID-19 mới

Bộ Y tế ra thông báo khẩn về những địa điểm các bệnh nhân COVID-19 đã từng đến

Bộ Y tế ra thông báo khẩn về một số địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam

Bộ Y tế thông báo khẩn: Những người đến 20 địa điểm này cần đặc biệt lưu ý

Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 17: Truy tìm những ai từng xuất hiện tại các nhà hàng, quán cà phê,...

Đà Nẵng sử dụng chùa Hội Pháp, quận Sơn Trà làm nơi cách ly

Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế

Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế tối 28-7

Khẩn cấp: Ai đã đến 20 điểm này ở Đà Nẵng, Quảng Nam cần liên hệ y tế ngay