Cố vấn nổi tiếng thời các TT Pháp Chirac và Sarkozy qua đời vì virus

Cố vấn nổi tiếng thời các TT Pháp Chirac và Sarkozy qua đời vì virus

Một chính trị gia nổi tiếng ở Pháp đã qua đời sau khi nhiễm virus corona, chính quyền khu hành chính...
Nước Pháp tổ chức quốc tang cố Tổng thống Jack Chirac

Nước Pháp tổ chức quốc tang cố Tổng thống Jack Chirac

Lãnh đạo nước ngoài dự lễ tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Lãnh đạo nước ngoài dự lễ tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Người dân xếp hàng, nguyên thủ nhiều nước dự đám tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Người dân xếp hàng, nguyên thủ nhiều nước dự đám tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Các nhà lãnh đạo thế giới tới dự tang lễ cố Tổng thống Pháp Chirac

Các nhà lãnh đạo thế giới tới dự tang lễ cố Tổng thống Pháp Chirac

Ấn tượng cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm Việt Nam

Ấn tượng cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm Việt Nam

Điện Elysé mở cửa để người dân vào viếng cố Tổng thống Pháp Chirac

Điện Elysé mở cửa để người dân vào viếng cố Tổng thống Pháp Chirac

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời