Nước Pháp tổ chức quốc tang cố Tổng thống Jack Chirac

Nước Pháp tổ chức quốc tang cố Tổng thống Jack Chirac

Lãnh đạo nước ngoài dự lễ tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Lãnh đạo nước ngoài dự lễ tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Người dân xếp hàng, nguyên thủ nhiều nước dự đám tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Người dân xếp hàng, nguyên thủ nhiều nước dự đám tang cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac

Các nhà lãnh đạo thế giới tới dự tang lễ cố Tổng thống Pháp Chirac

Các nhà lãnh đạo thế giới tới dự tang lễ cố Tổng thống Pháp Chirac

Những dấu ấn sự nghiệp của cố Tổng thống Pháp Jacques René Chirac

Những dấu ấn sự nghiệp của cố Tổng thống Pháp Jacques René Chirac

Ấn tượng cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm Việt Nam

Ấn tượng cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm Việt Nam

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời ở tuổi 86

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời