Tết Thượng tị hất văng lễ hội Hanami

Tết Thượng tị hất văng lễ hội Hanami

Đã bảy năm rồi, vào tuần hoa mãn khai tháng 4, hội nhóm Tsunagari của Nhật Bản lại tổ chức lễ hội ngắm anh...