Danh thắng vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Đà Nẵng có gì?

Danh thắng vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Đà Nẵng có gì?

Súng thần công thành Điện Hải - xứng danh quốc bảo

Súng thần công thành Điện Hải - xứng danh quốc bảo

Đà Nẵng nên trùng tu Thành Điện Hải như Tháp nghiêng Pisa, Đấu trường La Mã

Đà Nẵng nên trùng tu Thành Điện Hải như Tháp nghiêng Pisa, Đấu trường La Mã

Đà Nẵng nhìn nhận quá khứ để bảo tồn di tích

Đà Nẵng nhìn nhận quá khứ để bảo tồn di tích

Đà Nẵng cần quan tâm giữ gìn, bảo tồn các di tích

Đà Nẵng cần quan tâm giữ gìn, bảo tồn các di tích

Đà Nẵng ở đâu trong 'Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương' của Nhật Bản?

Đà Nẵng ở đâu trong 'Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương' của Nhật Bản?

Đà Nẵng tổ chức triển lãm về cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha

Đà Nẵng tổ chức triển lãm về cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha

160 năm trận chiến lẫy lừng

160 năm trận chiến lẫy lừng

Chương trình giao lưu 'Nghe hiện vật kể'

Chương trình giao lưu 'Nghe hiện vật kể'

Đà Nẵng khởi công Dự án tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Đà Nẵng khởi công Dự án tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải