Pháo tự hành 'Mắt diều hâu' tương lai của pháo binh Mỹ

Pháo tự hành 105mm Hawkeye là hệ thống pháo tự hành nhẹ nhất thế giới do AM General phát triển và cũng là...