Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự diễn đàn doanh nghiệp Việt - Anh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự diễn đàn doanh nghiệp Việt - Anh

Cùng chuyên gia Anh quốc luận bàn về Hành trình sáng tạo xã hội

Cùng chuyên gia Anh quốc luận bàn về Hành trình sáng tạo xã hội

Ít nhất 30% sinh viên sẽ được nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội

Ít nhất 30% sinh viên sẽ được nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội

Chuyên gia Anh chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sáng tạo xã hội

Chuyên gia Anh chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sáng tạo xã hội

Đại học Anh quốc Việt Nam khánh thành Trung tâm máy tính chuyên dụng trị giá 1 triệu USD

Đại học Anh quốc Việt Nam khánh thành Trung tâm máy tính chuyên dụng trị giá 1 triệu USD

Hệ thống báo cáo sai phạm và quản trị tốt giúp doanh nghiệp tăng niềm tin với nhà đầu tư

Hệ thống báo cáo sai phạm và quản trị tốt giúp doanh nghiệp tăng niềm tin với nhà đầu tư

Trường ĐH Anh quốc Việt Nam khánh thành Trung tâm máy tính chuyên dụng

Trường ĐH Anh quốc Việt Nam khánh thành Trung tâm máy tính chuyên dụng

Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh tới đầu tư

Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh tới đầu tư

Hà Nội tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh trên nhiều lĩnh vực

Hà Nội tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh trên nhiều lĩnh vực

Thúc đẩy giảng dạy doanh nghiệp xã hội tại các trường đại học

Thúc đẩy giảng dạy doanh nghiệp xã hội tại các trường đại học

Hội đồng Anh ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Hội đồng Anh ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Ít nhất 30% sinh viên sẽ được nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội

Ít nhất 30% sinh viên sẽ được nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Anh

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Anh

Anh quốc chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục

Anh quốc chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục

Hội đồng Anh mở trung tâm Anh ngữ mới tại TP.HCM

Hội đồng Anh mở trung tâm Anh ngữ mới tại TP.HCM