Petrolimex Quảng Ninh: 'Heo đất yêu thương - Trao mùa xuân ấm'

Petrolimex Quảng Ninh: 'Heo đất yêu thương - Trao mùa xuân ấm'

Vừa qua, BCH Đoàn Thanh niên Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh) đã tới thăm hỏi động viên và trao...
'Cây sáng kiến' ở Petrolimex Quảng Ninh

'Cây sáng kiến' ở Petrolimex Quảng Ninh

Các đơn vị thành viên Petrolimex hướng về miền Trung

Các đơn vị thành viên Petrolimex hướng về miền Trung

Petrolimex Quảng Ninh và Petrolimex Hà Nội: Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Petrolimex Quảng Ninh và Petrolimex Hà Nội: Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thị trường kinh doanh xăng dầu

Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thị trường kinh doanh xăng dầu

Nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường đất mỏ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường đất mỏ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu B12 - Hóa dầu Petrolimex: Tăng cường phối hợp kinh doanh dầu mỡ nhờn

Xăng dầu B12 - Hóa dầu Petrolimex: Tăng cường phối hợp kinh doanh dầu mỡ nhờn

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công làm việc với Petrolimex Quảng Ninh về phương án quy hoạch Cảng dầu B12

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công làm việc với Petrolimex Quảng Ninh về phương án quy hoạch Cảng dầu B12

Petrolimex: Quyết liệt triển khai kế hoạch kinh doanh tới từng đơn vị

Petrolimex: Quyết liệt triển khai kế hoạch kinh doanh tới từng đơn vị

Đảm bảo cung ứng xăng dầu

Đảm bảo cung ứng xăng dầu

Nhiều phần quà tặng học sinh Trường THCS Bắc Sơn

Nhiều phần quà tặng học sinh Trường THCS Bắc Sơn

Petrolimex Quảng Ninh: 'Nói không với chất thải nhựa'

Làm gì để gia tăng sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn tại Quảng Ninh?

Làm gì để gia tăng sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn tại Quảng Ninh?

Petrolimex Quảng Ninh: Nhất thể hóa mô hình 5S

Petrolimex Quảng Ninh: Nhất thể hóa mô hình 5S

Nâng cấp tuyến ống HD-H101, nâng cao năng lực vận chuyển xăng dầu

Nâng cấp tuyến ống HD-H101, nâng cao năng lực vận chuyển xăng dầu